Ga Bong địt vợ đứa bạn đi quân ngũ kêu rên thảm thiết