Em đã thủ dâm theo yêu cầu của tôi. Rất ướt át và kích thích.